Ranné cvičenie s Marekom

Skupinové cvičenie

Individuálny prístup

je charakteristický pre Ranné cvičenie s Marekom. Začiatočník nemôže zvládnuť tréning pre pokročilých. Dôraz sa kladie na správnu techniku cvičenia, zdokonalenie pohybových vzorov a optimálneho držania tela. Náročnosť cvičení a tréningov sa zvyšuje postupne, podľa Vášho aktuálneho zdravotného stavu a stavu výkonnosti.

Kondičný tréning

rozvíja silové, vytrvalostné, rýchlostné, koordinačné schopnosti, stabilitu a mobilitu.

                 Skupinový tréning

má výhodu príjemnej a priateľskej atmosféry. Ľudia sa navzájom motivujú a všetci sú si rovní bez ohľadu na výkonnosť. Každý pracuje na základe aktuálnej výkonnosti, aktuálneho zdravotného stavu a na zdokonalení svojich slabých stránok.

´´Reťaz je taká silná, ako je jej najslabší článok.´´


ROZVRH 

1. TRÉNING: Pondelok - Piatok 6.30 - 7.30. (okrem stredy)

2. TRÉNING: Pondelok - Piatok 7.30 - 8.30 (okrem stredy)

Víkendový TRÉNING: Sobota 8.00 - 9.00 (nekoná sa pravidelne)


Filozofia ranného cvičenia

Prečo vzniklo Ranné cvičenie s Marekom ?

Dlhodobo som premýšľal, ako vytvoriť skupinové cvičenie v Kajan Gyme tak, aby sme využili dostupný priestor, no zároveň neznižovali komfort ostatným cvičencom. Z vlastnej skúsenosti a zo skúsenosti iných ľudí som tiež vedel, že cvičenie ráno človeka preberie, dodá mu potrebnú energiu a človek je počas dňa výkonnejší, nabitý energiou a s pozitívnou náladou. V poobedňajších a večerných hodinách je to neraz o prekonávaní sa. Mnoho úspešných ľudí začína svoj deň práve športom, asi vedia prečo. Tak vzniklo v roku 2015 Ranné cvičenie s Marekom.

Ráno máme dostatočný priestor na cvičenie v pohodovej atmosfére. Kto sa naučí na takýto pravidelný režim, nemá neskôr problém s ranným vstávaním a telo sa mu poďakuje za túto pozitívnu zmenu v životnom štýle.

Je to viac ako iba cvičenie. Budujeme komunitu, priateľstvá, organizujeme spoločné posedenia, účasť na športových podujatiach, víkendové tréningy a špeciálne tréningy (outdoor, beach, cyklovýlety,...).


CENNÍK


3 a viac osôb


8 €

2 osoby


15 €/osoba + vstup

1 osoba 


15 € + vstup

Podmienky účasti na tréningu

- účasť na tréningu je potrebné nahlásiť vopred a telefonicky (prípadne v spoločnej skupine na facebooku) alebo formou sms správy

- neúčasť na tréningu je potrebné nahlásiť deň vopred a telefonicky alebo formou sms správy (nie cez sociálne siete), najneskôr do 22.00 hod. (po tomto čase nereagujem na telefonáty a sms)

- neohlásená neúčasť alebo neúčasť ohlásená neskôr, ako je stanovený termín, je spoplatnená a to sumou za tréning

- akceptovaná je iba neúčasť nahlásená telefonicky (sms) a v stanovenom termíne

- cena tréningu je určená na základe počtu zúčastnených osôb (nie od počtu prihlásených osôb)

- neúčasť nahlásená mimo stanovený termín je akceptovaná iba vo vážnych prípadoch (nečakané zranenie, zdravotné problémy,...)

- v prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, požiadaviek, ponuky spolupráce ma účastník vo vlastnom záujme kontaktuje

- v prípade zdravotných problémov a komplikácií, je každý účastník povinný ma o tomto stave informovať

- podmienky účasti na tréningu sa môžu v priebehu sezóny upravovať, ak nebudú akceptované a dodržiavané a členovia budú o zmenách informovaní


© 2016 Marek Olejar, Vígľašská 13, KAJAN GYM, 851 07 Bratislava
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!